gharchemalard

می 31, 2018
چرخه زندگی قارچ دکمه ای

چرخه زندگی قارچ دکمه ای خوراکی

چرخه زندگی قارچ دکمه ای خوراکی چرخه زندگی قارچ دکمه ای یک چرخه هاپلوئیدی شمرده می شود . علی رغم این نکته که زیگوت در این […]
می 31, 2018
رطوبت سالن قارچ صدفی

تامین رطوبت نسبی در پرورش قارچ صدفی

رطوبت سالن قارچ صدفی از فاکتورهای مهم پرورش این قارچ می باشد. که در کنار عوامل دیگر تاثیر مستقیم در افزایش محصول در سالن قارچ دارد. […]
می 28, 2018
کمپوست قارچ چیست INCUBATED MUSHROOM COMPOST

کمپوست قارچ چیست ؟

کمپوست قارچ چیست ؟ کمپوست، بستر رویش قارچ است که با استفاده از تکنیک های روز مهندسی کشاورزی تولید می شوند. در واقع کمپوست قارچ شرایط […]
آوریل 30, 2018

آماده سازی سالن قارچ قبل از ورود کمپوست

تماس با ما (مشاوره)
error: Content is protected !!